Tavoite

Tavoite

Pori Big Band ry:n tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rytmimusiikin, erityisesti big band -musiikin harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää säännöllisesti harjoituksia ja kursseja, ylläpitää Pori Big Band -nimistä orkesteria, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa, järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, järjestää koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja, harjoittaa mahdollisuuksiensa mukaan alan julkaisutoimintaa, jakaa mahdollisuuksiensa mukaan keräämistään varoista stipendejä alan harrastajien toiminnan tukemiseksi sekä on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää ja myydä maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, sponsoritukea, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.